Atrakcje turystyczne
Agroturystyka agroturystyka Województwa agroturystyka agroturystyka śląskie agroturystyka Godów
środa, 18 wrzesień 2019
 
 
Menu
Agroturystyka
Województwa
agroturystyka śląskie
Szukaj
Kontakt
Atrakcje Turystyczne

Atrakcje turystyczne

Ogłoszenia Rynku Rolnego

Ogłoszenia rolniczeOferty agroturystyczne


OFERTY WYPOCZYNKOWE

Gospodarstwo Agroturystyczne Chrząszczewko

Gospodarstwo Agroturystyczne Nad Wodą

Hotel pod Świerkiem

Gościniec Świętokrzyski - Świetne miejsce na WEEKEND

Chata w lesie

Pokoje Gościnne BIOSLIP Częstochowa

Pod Jasionem

ZACISZE U ANNY

Agroturystyka "Pod laskiem"

Agroturystyka Leśny Dwór

Atrakcje turystyczne gminy Pieniężno

Dom Gościnny JODA

Agrokwatera Gulbin Suwalszczyzna

Gospodarstwo Agroturystyczne Dolina Bobrów

Chatka nad stawem

Gospodarstwo agroturystyczne Agro-Tour-Farm

Ośrodek Wczasowy PILSKO-WIERCHY

Ciekawe miejsca

Gmina Szczecinek

Gmina Kórnik

Gmina Nowe Ostrowy

Gmina Kleszczewo

Gmina Sicienko

Gmina Łobez

Gmina Pińczów

Ta strona używa plików cookies. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Dowiedz się więcej z naszej polityki prywatności, która zawarta jest w Regulaminie serwisu.

Godów Gmina wiejska

Gmina Godów - herb

Gmina Godów - flaga

Urząd Gminy Godów
44-340 Godów ul. 1 Maja 53
tel.: 32 476-50-65
faks: 32 476-51-00

GMINA GODÓW – TO DOBRA INWESTYCJA

Gmina Godów jest miejscem styku wielu kultur: czeskiej, polskiej, niemieckiej, śląskiej, co ma istotny wpływ na ludzi tutaj mieszkających, na budowanie przez nich lokalnej tożsamości kulturowej. Mieszkańcy pogranicza wchłaniają wszystko to, co rodzinna ziemia im proponuje. Być może to właśnie różnorodność wpływów oraz różnego rodzaju zawirowania historyczne sprawiły, że zarówno miejsce, jak i ludzie tu mieszkający są wyjątkowi.

Serdecznie zachęcamy do odwiedzenia naszej „małej ojczyzny”.

CHARAKTERYSTYKA GMINY

Gmina Godów położona jest w południowo-zachodniej części województwa śląskiego w powiecie wodzisławskim i jest jednocześnie najbardziej wysuniętą na południe gminą powiatu wodzisławskiego. Od zachodu graniczy z gminą Gorzyce, od północy sąsiaduje z miastem Wodzisław Śląski i gminą Mszana, od wschodu z miastem Jastrzębie Zdrój, zaś wzdłuż całej południowej granicy gminy przebiega granica państwa z Republiką Czeską. W skład gminy wchodzi siedem sołectw: Godów, Gołkowice, Krostoszowice, Łaziska, Podbucze, Skrbeńsko i Skrzyszów, obejmujących powierzchnię 38,08 km2 i zamieszkiwanych przez prawie 13 tys. mieszkańców.

Gmina Godów z lotu ptaka

Gmina Godów posiada korzystną pozycję strategiczną ze względu na sąsiedztwo z Czechami, bliskość takich miast jak Rybnik, Wodzisław Śląski i Jastrzębie Zdrój, a także ze względu na przebiegającą przez gminę autostradę A1 z węzłem w Łaziskach. Odległość dzieląca gminę od stolicy województwa śląskiego – Katowic – to niecałe 65 km. Gmina jest całkowicie zwodociągowana i zgazyfikowana, posiada dobrze rozwiniętą sieć teletechniczną oraz kanalizację sanitarną.

INFRASTRUKTURA I ROZWÓJ GOSPODARCZY

Gmina Godów jest beneficjentem projektu pod nazwą „Usprawnienie dojazdu do terenów inwestycyjnych poprzez budowę drogi dojazdowej oraz modernizację ul. 1 Maja w Godowie i Skrzyszowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Przedmiotowy projekt skierowany jest przede wszystkim na wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej gminy poprzez udostępnienie dojazdu do terenów inwestycyjno-komercyjnych, tzw. „Pola Gołkowice”, wraz z poprawą jakości istniejącej infrastruktury drogowej. Zakres inwestycji w ramach projektu obejmował realizację trzech zadań:


 • budowa nowej drogi wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem pomiędzy autostradą A1 a strefą przemysłową (nowo projektowany odcinek łączący istniejącą ulicę 1 Maja w Skrzyszowie z terenami inwestycyjnymi)
 • budowa chodnika wraz z odwodnieniem oraz remont nawierzchni ul. 1 Maja w Godowie i Skrzyszowie
 • modernizacja ul. 1 Maja w Godowie na odcinku od ul. Gliniki do nieczynnego przejazdu kolejowego w ciągu ul. 1 Maja w Godowie, budowa ronda w okolicach skrzyżowania ul. 1 Maja z ul. Powstańców Śl. i ul. Gliniki

Wzdłuż nowo powstałej drogi prowadzącej do terenów inwestycyjnych znajdują się tereny zabudowy mieszkaniowej – jednorodzinnej z usługami o powierzchni 15 ha. Ponadto na obszarze gminy znajduje się ponad 100 ha terenów inwestycyjnych w bezpośrednim sąsiedztwie autostrady A1. Wśród nich wspomniany już obszar zwany „Polem Gołkowice” o powierzchni 35 ha, położony na granicy sołectwa Skrzyszów i Gołkowice w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Jastrzębie Zdrój. Teren ten należy do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i położony jest w odległości ok. 4 km od autostrady A1. Zgodnie z zapisem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszar „Pola Gołkowice” znajduje się na terenach o symbolu planu „7.9 Pc” – teren lokalnej i specjalnej strefy aktywizacji ekonomicznej – funkcja wiodąca – tereny wytwórczości i usług – komercyjne.

Infrastruktura techniczna „Pola Gołkowice”:

 • Komunikacja – dojazd do terenu strefy odbywa się ul. Powstańców Śl. w Skrzyszowie oraz nowo wybudowaną drogą łączącą strefę bezpośrednio z ul. 1 Maja.
 • Energetyka – istnieje zasilanie o mocy 400 kV, a w przypadku zapotrzebowania na większy pobór mocy istnieje możliwość budowy odpowiednich stacji transformatorowych.
 • Wodociąg – doprowadzony do terenów strefy.
 • Gaz – doprowadzony do terenów strefy.
 • Kanalizacja sanitarna – doprowadzona do terenów strefy.
 • Telekomunikacja – doprowadzona do terenów strefy.

Oferta wolnych działek „Pola Gołkowice”:

Nr działki wg oznaczenia
Powierzchnia (m2)
6.3
26.320
6.6
12.898
6.7
10.424
6.8
9.759
6.9
28.094
6.10
21.819
Mapka-Pole Gołkowice

Mapka-Pole Gołkowice

Na obszarze gminy znajdują się również inne tereny przeznaczone pod działalność gospodarczą, w tym tereny wytwórczo-komercyjne położone wzdłuż autostrady A1 w Łaziskach (26 ha), Krostoszowicach (10 ha) oraz Skrzyszowie (40 ha), a także tereny położone w Gołkowicach przy ul. 1 Maja (4 ha).

Wyrazem starania władz gminy o inwestorów jest dwukrotne uzyskanie tytułu i certyfikatu „Gmina Fair Play”. Certyfikat ten jest potwierdzeniem rzetelności gminy wobec inwestorów, jak również zobowiązaniem do utrzymywania wysokiego poziomu obsługi inwestorów i ciągłego doskonalenia.

O atrakcyjności gminy Godów jako miejsca, gdzie warto zainwestować i prowadzić własną działalność gospodarczą świadczą coraz liczniej zakładane firmy, zwłaszcza należące do sektora handlu i różnego rodzaju usług, w tym coraz częściej działalność gastronomiczno-hotelarska ukierunkowana nie tylko na mieszkańców ale też na potencjalnych turystów.

Gmina głęboko osadzona jest w przeszłości. Badania archeologiczne wskazują, że początki osadnictwa na jej terenie sięgają przełomu IX i X wieku, a powstanie najstarszych sołectw – Gołkowic, Skrzyszowa i Godowa, pisane kroniki datują na XIII wiek. Nie zachowały się na obszarze gminy zabytki pochodzące z tego okresu. Jednak turyści odwiedzający gminę mogą zobaczyć obiekty powstałe w późniejszych wiekach. Do najcenniejszych zabytków gminy wpisanych do rejestru wojewódzkiego konserwatora zabytków należą:

 • kościół drewniany pw. Wszystkich Świętych w Łaziskach zbudowany w XVI wieku
Kościół drewniany pw. Wszystkich Świętych w Łaziskach zbudowany w XVI wieku
Kościół drewniany pw. Wszystkich Świętych w Łaziskach zbudowany w XVI wieku
 • kościół drewniany pw. Św. Anny w Gołkowicach z 1878 r.
Kościół drewniany pw. Św. Anny w Gołkowicach z 1878 r.
Kościół drewniany pw. Św. Anny w Gołkowicach z 1878 r.
 • kapliczka przydrożna z 1850 r. pw. Świętego Jana Nepomucena w Skrzyszowie


Do rejestru zabytków wpisane są również stanowiska archeologiczne w Gołkowicach

- średniowieczny gródek typu stożkowego
- fundamenty budownictwa średniowiecznego – zamku

Do cennych zabytków można również zaliczyć budynek szkoły podstawowej w stylu belwederskim w Łaziskach z 1927 r., budynek szkoły podstawowej w Skrbeńsku wzniesiony w 1903 r., kościół Ewangelicko-Augsburski w Gołkowicach z 1910 r. oraz liczne kapliczki i krzyże przydrożne, w tym kamienny krzyż pokutny wmurowany w ogrodzenie kościelne w Łaziskach pochodzący z okresu XIV-XVI w.

WALORY PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE

Geograficznie Gmina Godów należy do Wyżyny Śląskiej, a w jej obrębie do Płaskowyżu Rybnickiego. Teren gminy jest pagórkowaty, poprzecinany malowniczymi dolinami czterech rzek: Olzy, Leśnicy, Szotkówki i Piotrówki.

Walory przyrodniczo-krajobrazowe gminy Godów


Walory przyrodniczo-krajobrazowe gminy Godów

Godów jest gminą odznaczającą się wysokim udziałem terenów o wartościach przyrodniczych, na które składają się m.in. urozmaicona rzeźba terenu, wysokie walory przyrodnicze i estetyczne dolin rzecznych oraz mniejszych cieków stałych i okresowych, a także bogactwo szaty roślinnej. W parkach podworskich w Łaziskach i Godowie występuje liczne starodrzewie. Sołectwa poprzecinane są licznymi drogami i ścieżkami biegnącymi wśród zieleni do uroczych miejsc i zakątków. Do atrakcyjnych pod względem krajobrazowym i przyrodniczym terenów należą m.in. jar w Gołkowicach, las w Żabkowie, środowisko wodne w dolinie Olzy w Łaziskach, uroczysko w obrębie lasu przy granicy z Czechami w Łaziskach, fragment doliny rzeki Leśnicy oraz zadrzewione wzgórze w Podbuczu.

KULTURA I OŚWIATA

Mieszkańcy gminy troszczą się o zachowanie dziedzictwa kulturowego miejscowości, z których się wywodzą. Dowodem na to jest między innymi kultywowanie tradycji śpiewaczych, zwyczajów ludowych. Jedną z najważniejszych imprez gminnych w roku są dożynki – święto całego rolniczego stanu, połączone z wystawami rolniczymi, występami zespołów artystycznych, prezentacją dokonań instytucji, stowarzyszeń i osób prywatnych. W trakcie uroczystości dożynkowych nadawane są tytuły honorowych obywateli najbardziej zasłużonym, wybitnym postaciom „tej ziemi”. Do tej pory tytuły te otrzymali wywodzący się z naszej gminy Ks. Infułat Paweł Pyrchała oraz wybitni aktorzy teatralni i filmowi – Franciszek Pieczka i Marian Dziędziel.

W 2008 r. do życia powołane zostało Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki z siedzibą w Godowie, w skład którego weszły ośrodki kultury z całej gminy. Są one miejscem spotkań mieszkańców, zespołów śpiewaczych, różnych kół zainteresowań oraz stowarzyszeń, szkoleń, konkursów, zabaw. Zajmują się propagowaniem obyczajów i zwyczajów, jak również są animatorami amatorskiego ruchu artystycznego.

Szkoła - Skrbeńsko

Szkoła - Skrbeńsko

Szkoła Łaziska

Szkoła Łaziska

Gmina szczególnie stawia na młodzież, na edukację. Na terenie gminy w ostatnich latach powstały dwa nowe gimnazja oraz dwie nowoczesne – w tym jedna pełnowymiarowa – sale gimnastyczne. Oddano do użytku nowe oddziały przedszkolne, wykonano remonty oraz termomodernizacje budynków szkolnych, utworzono dwa centra kształcenia informatycznego, gdzie dzieci i młodzież mogą korzystać z komputerów i Internetu.

SPORT I REKREACJA

Walory krajobrazowe stwarzają doskonałe warunki do wypoczynku i rekreacji, a przede wszystkim do uprawiania turystyki rowerowej. Przez gminę przebiega trasa europejska Eurovelo Rosscoff Odessa R-4 (łącząca Morze Północne z Morzem Czarnym), trasa rowerowa Euroregion Śląsk Cieszyński „24c” oraz trasa pieszo-rowerowa pod nazwą „Polsko-Czeska ścieżka dziedzictwa kulturowego”. Trasa ta w Gołkowicach na granicy łączy się ze ścieżką nr 324 (tzw. „Permonikova Trasa”) i biegnie aż do Karwiny w Czechach.

W ostatnich kilku latach na terenie gminy powstało wiele obiektów sprzyjających aktywnemu wypoczynkowi mieszkańców. Każde z sołectw gminy zostało wyposażone w place zabaw dla dzieci.

Plac zabaw Godów

Plac zabaw Godów

W Krostoszowicach powstał kompleks boisk sportowych w ramach projektu „Moje Boisko – Orlik 2012”, w tym do piłki nożnej, siatkówki i koszykówki.

Orlik

Orlik

W 2009 r. w ramach projektu „Rowerem do sąsiadów” powstały place zabaw dla dzieci w sołectwie Skrbeńsko i Łaziska, punkty odpoczynkowe na trasie ścieżki rowerowej oraz kompleks sportowo-rekreacyjny w Godowie, w tym skate-park, muszla koncertowa oraz bieżnia o sztucznej nawierzchni wokół boiska sportowego.

skate park

skate park


Muszla Godów

Muszla Godów
Bieżnia

Bieżnia

WSPÓŁPRACA PARTNERSKA

Gmina Godów od lat współpracuje z czeską gminą Petrovice u Karvine oraz Dolną Lutynią. W 2009 r. podpisano również umowę o wzajemnej współpracy z położoną we wschodniej Wielkopolsce gminą Stare Miasto. Gminy współpracują w zakresie przekazywania doświadczeń przy prowadzeniu działalności samorządowej, w zakresie szkolnictwa, kultury fizycznej i sportu, rolnictwa i transportu. Współpracują ze sobą emeryci, ochotnicze straże pożarne, zespoły śpiewacze oraz młodzież. Gminy zobowiązały się ponadto do wspólnego uczestniczenia w imprezach kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.

Dobra współpraca z gminami ościennymi przekłada się także w szereg wzajemnych inicjatyw. Jedną z nich jest utworzenie wraz z gminą Gorzyce i Krzyżanowice Lokalnej Grupy Działania „Morawskie Wrota”, która ma na celu wspieranie aktywności lokalnych podmiotów oraz podtrzymywanie lokalnych tradycji i unikatowości. Godów wraz z czterema gminami powiatu wodzisławskiego realizuje również projekt „Inwestycyjna Unia Gmin”, który ma na celu wspólne wypromowanie posiadanych terenów inwestycyjnych i potencjału gospodarczego gmin.

Zachęcamy do promowania Gminy Godów poprzez umieszczenie linku zwrotnego na stronie www

Bardzo prosimy o umieszczenie poniższego kodu:
Umieszczenie powyższego kodu skutkuje pojawienie sie linku:
Atrakcje turystyczne Gminy Godów
Jesteś właścicielem obiektu agroturystycznego ?
Dodaj swoją ofertę bezpłatnie do serwisu www.agroinfo24.pl Agroturystyka

Strona pochodzi z serwisu www.e-gminy.net Atrakcje turystyczne

Niezbędnik dnia
18 Września 2019
Środa
Imieniny obchodzą:
Dobrowit, Irena,
Irma, Józef,
Ryszarda, Stefania,
Tytus, Zachariasz
Do końca roku zostało 105 dni.
Polecamy

Zamek w Niedzicy

Agroturystyka Niedzica

Zamek w Malborku

Agroturystyka Malbork

Ruiny Zamku Smoleń

Agroturystyka Smoleń

Ruiny Zamku Ogrodzieniec

Agroturystyka Ogrodzieniec

Ruiny Zamku Rabsztyn

Agroturystyka Rabsztyn

Zalew w Wolbromiu

Agroturystyka Wolbrom

Agroturystyka w Wolbromiu

Agroturystyka Wolbrom

Ruiny zamku w Pilicy

Agroturystyka Pilica

Ruiny zamku Ojców

Agroturystyka Ojcow

Morskie Oko

Agroturystyka Zakopane

Morskie Oko w Maju

Agroturystyka Zakopane

 
Agroturystyka Agroturystyka