Atrakcje turystyczne
Agroturystyka agroturystyka Województwa agroturystyka agroturystyka wielkopolskie agroturystyka Kleszczewo
niedziela, 20 październik 2019
 
 
Menu
Agroturystyka
Województwa
agroturystyka wielkopolskie
Szukaj
Kontakt
Atrakcje Turystyczne

Atrakcje turystyczne

Ogłoszenia Rynku Rolnego

Ogłoszenia rolniczeOferty agroturystyczne


OFERTY WYPOCZYNKOWE

Gospodarstwo Agroturystyczne Chrząszczewko

Gospodarstwo Agroturystyczne Nad Wodą

Hotel pod Świerkiem

Gościniec Świętokrzyski - Świetne miejsce na WEEKEND

Chata w lesie

Pokoje Gościnne BIOSLIP Częstochowa

Pod Jasionem

ZACISZE U ANNY

Agroturystyka "Pod laskiem"

Agroturystyka Leśny Dwór

Atrakcje turystyczne gminy Pieniężno

Dom Gościnny JODA

Agrokwatera Gulbin Suwalszczyzna

Gospodarstwo Agroturystyczne Dolina Bobrów

Chatka nad stawem

Gospodarstwo agroturystyczne Agro-Tour-Farm

Ośrodek Wczasowy PILSKO-WIERCHY

Ciekawe miejsca

Gmina Szczecinek

Gmina Kórnik

Gmina Nowe Ostrowy

Gmina Kleszczewo

Gmina Sicienko

Gmina Łobez

Gmina Pińczów

Ta strona używa plików cookies. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Dowiedz się więcej z naszej polityki prywatności, która zawarta jest w Regulaminie serwisu.

Kleszczewo Gmina wiejska

Urząd Gminy w Kleszczewie
ul. Poznańska 4
63-005 Kleszczewo
telefon +48 (61) 81-76-017, 81-76-020, 81-76-033
fax +48 (61) 81-76-184
e-mail: urzad@kleszczewo.pl

Gmina wiejska Kleszczewo położona jest w centrum województwa wielkopolskiego, w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Poznania. Kleszczewo jest jedną z 226 gmin województwa wielkopolskiego i jako jedna z 17 gmin wchodzi w skład powiatu poznańskiego.

Gmina Kleszczewo

Gmina Kleszczewo graniczy z Poznaniem wzdłuż jego południowo-wschodniej granicy. Ponadto sąsiaduje z gminami: Swarzędz (od północy), Kostrzyn (od wschodu), Środa (od południowego – wschodu i Kórnik (od południa). Siedzibą władz gminy jest wieś gminna Kleszczewo, oddalona od centrum Poznania o 20 km, od miasta Kórnika o 12 km, od miasta Środa o 14 km oraz od miasta Kostrzyn o 8 km. Przez teren gminy przebiega autostrada A-2, a w przyszłości poprowadzony zostanie także szlak ekspresowy S–5.

W skład gminy wchodzi szesnaście miejscowości, w tym dwanaście sołectw: Bylin, Gowarzewo (wraz z miejscowościami Szewce i Tanibórz), Kleszczewo (wraz z miejscowością Lipowice), Komorniki, Krerowo (wraz z miejscowością Bugaj) , Krzyżowniki, Nagradowice, Markowice, Poklatki, Śródka, Tulce oraz Zimin.

Powierzchnia gminy wynosi 74,8 km2 (7.477 ha), z czego tereny zabudowane i zainwestowane zajmują około 8%, a pozostały obszar to tereny otwarte, użytkowane w różny sposób: wody powierzchniowe, kompleksy leśne, użytki rolne oraz nieużytki i tereny niezagospodarowane. Gmina Kleszczewo to gmina rolnicza, jednak z wyraźnie określoną perspektywą wielokierunkowego rozwoju. Dotychczasowa dominacja rolnictwa wynika z jednej strony z bardzo dobrych warunków glebowych, z drugiej - z głęboko zakorzenionej tradycji dobrego gospodarowania, która charakteryzuje tutejszych rolników.

Zasoby i walory naturalne

Gmina Kleszczewo położona jest w całości na obszarze płaskiej i całkowicie pozbawionej lasów Równinie Wrzesińskiej. Nieco większe różnice poziomów występują jedynie na zachodnim krańcu gminy, gdzie teren opada ku dolinie strumienia Michałówka. W tym miejscu znajduje się najniższy punkt gminy – 71 m n. p. m. Z kolei najwyżej położone miejsce (102 m n. p. m.) gminy można znaleźć na wschodnim skraju gminy w rejonie wsi Markowice.
Specyfiką gminy jest położenie w bezpośrednim sąsiedztwie Poznania. Położenie to wymusiło rozwój gospodarczy gminy, który dotychczas dotyczył głównie rolnictwa.

Struktura ludnościowa i osadnicza regionu

Atutem gminy jest duży udział osób w wieku produkcyjnym w strukturze wiekowej ludności. Udział ten wynosi około 63%, podczas gdy średnia krajowa ludności w wieku produkcyjnym nie przekracza 61%. Warto podkreślić, że około 62% ludności w wieku produkcyjnym zaliczane jest do tzw. ludności mobilnej, zdolnej do zmiany miejsca zamieszkania i wykonywanego zawodu. Na rozwojowość gminy wpływa fakt, że 26% jej ludności jest w wieku przedprodukcyjnym, która to grupa wiekowa stanowi kapitał ludzki na przyszłe lata.

Zarys dziejów

Najwcześniejsze informacje dotyczące historii gminy pochodzą z przełomu XIII oraz XIV w. Na podstawie zapisów w dokumentach datowanych na tamten okres wiadomo, iż do najstarszych miejscowości należą: Kleszczewo (1218 r.), Krerowo (1257 r.), Nagradowice (1268 r.), a także Taniborz (1292 r.). Podane daty okreslają pierwsze wzmianki o miejscowościach. Jednakże przypuszcza się, że historia wiosek może być znacznie dłuższa. Szczególne znaczenie ma tutaj odnalezienie w 1906 roku w Kleszczewie srebrnych ozdób i monet, zakopanych ok. roku 1000.

Najstarszym zabytkiem na terenie gminy jest kościół pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny w Tulcach. Kościół uważany jest za jeden z najstarszych ceglanych kościołów w Wielkopolsce. Świątynia została wzniesiona w pierwszej połowie XIII w. i przebudowana w pierwszej połowie XVI w.

Kościół pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny w Tulcach

Z XVI w. pochodzi także kościół pod wezwaniem Jana Chrzciciela w Krerowie. W Kleszczewie natomiast znajduje się drewniany kościół pod wezwaniem Wszystkich Świętych, który został wzniesiony w latach 1760–1762:

Kościół pod wezwaniem Jana Chrzciciela w Krerowie

Kościół pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Kleszczewie

Zabytek był odnawiany w 1843 i 1861 r.. Kościół jest wyposażony w trzy ołtarze i rokokową ambonę z okresu budowy kościoła. Drewniana otwarta dzwonnica z XIX w. z dwoma dzwonami: 1558 i 1570. Plebania z p. XX w

W gminie znajdują się także zespoły pałacowo-parkowe w Krerowie, Tulcach oraz Nagradowicach. Obiekty te pochodzą z początku XX w. Do dnia dzisiejszego nie przetrwał pałac znajdujący się kiedyś w kleszczewskim parku.

Pałac-willa w Krerowie został wybudowany w latach 1905-06 wg projektu Rogera Sławskiego. Jest to parterowy budynek z piętrowymi ryzalitami nakryty dachem dwuspadowym. Przy pałacu niewielki park (pow. 2,3 ha) z początku XX w. z lipami, klonami i dębami, zadbany. Pałac odnowiono w latach 1987-89, mieszczą się w nim pokoje gościnne.

Zespoły pałacowo-parkowe w Krerowie
Źródło: http://hum.amu.edu.pl/~gmazurek

Kolejnym wartym poznania zabytkiem jest dwór w Tulcach zbudowany w 1920 r. dla Sarrazina. Jest to piętrowy budynek nakryty dachem mansardowym. Wokół dworu istnieje zadbany park krajobrazowy (pow. 2,8 ha) z XIX w. Obecnie dwór jest po remoncie, należy do Poznańskiej Stacji Hodowli Roślin, Tulce sp. z o.o.

Dwór w Tulcach
Źródło: http://hum.amu.edu.pl/~gmazurek

Dwór w Nagradowicach pochodzi z ok. 1910 r. Z architektonicznego punktu widzenia jest to piętrowy budynek z wejściem umieszczonym w fasadzie bocznej, ozdobiony arkadowym portykiem ujętym w kolumny. W pobliżu dworu znajdują się zabudowania folwarczne z XIX/XX w. Dwór otoczony jest parkiem krajobrazowym (pow. 2,3 ha) ze starodrzewiem, m.in. lipy oraz stawem, rozplanowany w II poł. XIX w. Obecnie dwór został odnowiony i należy do Stacji Hodowli Roślin Nagradowice.

Dwór w Nagradowicach
Źródło: http://hum.amu.edu.pl/~gmazurek

Komunikacja

Przez gminę przebiegają różne kategorie dróg, których łączna długość wynosi 107,5 km, z czego około 58% stanowią drogi utwardzone. Od niedawna gminę przecina autostrada A–2, a w niedalekiej przyszłości również droga ekspresowa S–5 zostanie poprowadzona przez tereny należące do gminy.

Dla bezpieczeństwa pieszych w wielu miejscach wybudowano chodniki, których sieć stopniowo, ale nieustannie się rozrasta. Ogromny wysiłek ze strony gminy wkładany jest w utrzymanie dróg biegnących przez tereny gminne – zarówno tych gruntowych, jak i utwardzonych.

Kleszczewo jako jedna z pierwszych gmin podpoznańskich, w odpowiedzi na wygórowane warunki stawiane przez ówczesnego przewoźnika, podjęła w 1991 roku decyzję o utworzeniu własnej komunikacji autobusowej. Stawką było zapewnienie mieszkańcom gminy możliwości dojazdów do szkół i miejsc pracy. W rekordowym czasie od podstaw stworzono Zakład Komunalny, który od samego początku swojego istnienia oprócz obsługi szlaków komunikacyjnych podejmuje coraz to nowe zadania, takie jak utrzymanie terenów zielonych i pasów przydrożnych, dbałość o stan dróg gminnych, usuwanie ścieków, prace inwestycyjne i remontowe. Na liście zadań zakładu jest też oczywiście dbałość o stan przystanków autobusowych. W trosce o wygodę pasażerów w ostatnich latach przybył szereg nowych wiat przystankowych w wielu miejscowościach gminy.

Począwszy od 1993r. Zakład komunalny przejął w imieniu gminy administrowanie siecią wodociągową, a od 1995r. także kanalizacyjną. Również od roku 1995, dzięki porozumieniu ze Spółdzielnią Usług Rolniczych, Zakład posiada własne hale warsztatowe, stację paliw, magazyny i plac manewrowy. W celu umożliwienia realizacji licznych zadań Zakład Komunalny wyposażono w znaczną ilość niezbędnego sprzętu, w tym m.in. autobusy, Fiata Ducato z możliwością przewozu osób, ciągniki, beczkowóz, kosiarki, przyczepę, koparkę, samochód Żuk, sprzęt warsztatowy. Niezależnie od utrzymania stałej załogi firma umożliwiała podjęcie okresowej pracy osobom bezrobotnym w ramach tzw. prac interwencyjnych i robót publicznych, stwarza także możliwość odbycia zastępczej służby wojskowej oraz stażu.

W trosce o bezpieczeństwo

Honorową służbę na rzecz społeczności lokalnej sprawują Ochotnicze Straże Pożarne. Na terenie gminy znajdują się 4 strażnice OSP, są to Gowarzewo, Śródka - Krzyżowniki, Kleszczewo (oddana w 1991r.), Komorniki (oddana w 1996r.). W 2002 pomieszczenia do adaptacji na własne potrzeby otrzymała OSP Zimin. Trzy z pięciu jednostek wyposażone są w wozy bojowe, na stanie pozostałych jest też samochód Żuk oraz Polonez, a także wiele elementów wyposażenia niezbędnego w akcjach ratowniczych, między innymi sprzęt ratownictwa technicznego, aparaty oddechowe, piły do drewna i betonu, agregat prądotwórczy czy sprzęt oświetleniowy. Strażnice w Kleszczewie i Gowarzewie wyposażono w połączony z PSP system selektywnego alarmowania. Ochotnicza Straż Pożarna dzisiaj to działania prewencyjne, sprawne akcje ratownicze, a także organizowane dla społeczeństwa imprezy sportowe i rozrywkowe.

Ochrona środowiska

Troska o środowisko, w którym żyjemy przejawia się zarówno w dużych przedsięwzięciach inwestycyjnych, jak również w licznych akcjach edukacyjnych i profilaktycznych. Największy postęp nastąpił w zakresie ochrony powietrza. W ślad za kompleksową gazyfikacją gminy gaz staje się podstawowym surowcem energetycznym - obecnie wszystkie obiekty będące w zarządzie gminy posiadają już kotłownie gazowe. Efekt jest tutaj podwójny: ekologiczny i ekonomiczny. W zakresie usuwania ścieków efektem jest uruchomienie sieci kanalizacyjnej w Tulcach oraz duże zaawansowanie prac przygotowawczych w celu rozwiązania kwestii oczyszczania ścieków na terenie całej gminy. W przypadku odpadów stałych należy stwierdzić, że zostały stworzone wszystkim mieszkańcom warunki do usuwania odpadów stałych z posesji. Śmieci trafiają na eksploatowane wspólnie z gminami Swarzędz i Kostrzyn wysypisko w Rabowicach. Wprowadzono także, wspólnie z powiatem poznańskim, segregację odpadów oraz usuwanie padliny z terenu gminy. Warte odnotowania są przedsięwzięcia edukacyjne z zakresu ochrony przyrody i postępowania z odpadami organizowane w szkołach, jak również organizowane corocznie akcje "Sprzątanie Świata".

W ciągu ostatnich dwóch lat zaobserwowaliśmy, że kasztanowce białe - popularne kasztany - zaczęły tracić na swoim naturalnym wyglądzie i stopniowo obumierać. Przyczyną tego zjawiska jest fakt, że zostały one zaatakowane przez groźnego szkodnika - szrotówka kasztanowcowiaczka. Aby zapobiec zjawisku, na terenie gminy Kleszczewo przeprowadzono zabiegi zwalczające tego groźnego szkodnika i ratujące drzewa na populacji ok. 200 kasztanowców. Polegał on na wstrzyknięciu w pnie drzew środka chemicznego zwalczającego szrotówka. Przeprowadzenie podobnego leczenia gwarantuje, że w ciągu 2-3 lat kasztany nie będą atakowane przez szrotówka i powrócą do swojego dawnego wyglądu.

Gospodarka i rolnictwo

O zróżnicowaniu struktury gospodarki w rejonie świadczą udziały tzw. trzech sektorów - czyli rolnictwa; leśnictwa i rybołówstwa, przemysłu oraz usług wraz z budownictwem - w liczbie pracujących. Podział gospodarki na wymienione trzy działy wynika z odrębności cech charakteryzujących różne dziedziny aktywności ekonomicznej. Sektor pierwszy bazuje na bezpośrednim wykorzystaniu zasobów naturalnych, a zatem cykl produkcyjny wymaga tu długiego czasu. W skład sektora drugiego wchodzi działalność przemysłowa, natomiast trzeci obejmuje usługi wraz z budownictwem. Charakterystyczną. cechą usług jest ich wysoka pracochłonność, co sprawia, że dział ten generuje miejsca prac, a zatem może się przyczyniać do poprawy sytuacji na regionalnym rynku pracy. Duży udział sektora trzeciego w liczbie pracujących ocenić należy pozytywnie. Usługi, a w szczególności te o charakterze rynkowym i tzw. okołobiznesowe, przyczyniają się do wzrostu konkurencyjności regionalnych struktur gospodarczych.

Główną gałęzią gospodarki na terenie gminy jest rolnictwo. Obecnie na naszym terenie mamy liczne gospodarstwa rolne o średniej powierzchni niewiele odbiegającej od średniej w krajach Unii Europejskiej. Rolnictwo zajmuje czołowe miejsce pośród działalności gospodarczej mieszkańców Gminy Kleszczewo. Zdecydowana większość powierzchni gospodarstw rolnych obsiewana jest zbożem (prawie 60%). Ziemiopłody przemysłowe zajmują powierzchnię około 2 300 ha, zaś ziemiopłody pastewne stanowią trzecią co do powierzchni grupę – 8,5% całości gruntów.

Niewielkie kompetencje gminy w zakresie rolnictwa w miarę upływu czasu uległy zupełnemu ograniczeniu, tym niemniej gmina wspierała wszelkie inicjatywy na rzecz rozwoju gospodarstw i poprawy warunków życia rolników. Wśród najbardziej znaczących działań w tym zakresie należy wymienić współudział w realizacji zadań powstałej w 1992 roku Gminnej Spółki Wodnej, czy zwieńczone sukcesem zabiegi o regulację rzeki Kopli. W gminie praktycznie nie występują duże zakłady przemysłowe, jest natomiast niemal 300 podmiotów gospodarczych zajmujących się m.in. handlem, usługami i produkcją. Stanowią one podstawowe miejsce zatrudnienia dla mieszkańców gminy oraz znaczące źródło dochodów gminy. Znaczna część osób, dzięki dobrze rozwiniętej komunikacji dojeżdża do pracy poza teren gminy. Podmioty zainteresowane podjęciem działalności gospodarczej znajdą w Urzędzie Gminy bogatą ofertę terenów inwestycyjnych jak również pomoc w załatwieniu niezbędnych formalności.

Tereny inwestycyjne

Istniejące tereny aktywizacji gospodarczej i przemysłowej na terenie Gminy Kleszczewo

Miejscowość Śródka
1/ Dwie działki geodezyjnie wydzielone: jedna o pow. 3,4989 ha i druga o pow. 3,5047 ha, położone przy autostradzie
2/ Własność – Gmina Kleszczewo
3/ Przeznaczenie terenu - pod aktywizację gospodarczą , produkcję przemysłową
4/ Opis nieruchomości:
- odległości - od drogi krajowej nr E-30 10 km
od drogi wojewódzkiej nr 434 1km
od drogi powiatowej nr 32240 1km
od wjazdu na autostradę na węźle
Krzesiny 9km
od projektowanego węzła w Kleszczewie 1km
od lotniska międzynarodowego 23 km
od połączeń kolejowych 6 km
od granic miasta Poznania 6km
- infrastruktura – energia elektr. 110/15 KV – w odległości 1000 m
gaz – odległość 1800 m od
gazociągu średniego ciśnienia
woda – wodociąg sieci gminnej na nieruchomości
ścieki – własna oczyszczalnia lub podłączenie do oczyszczalni ścieków znajdującej się w odległości 3 km

Miejscowość Tulce
1/ Teren o pow. 4,25 ha przylegający do drogi powiatowej nr 32238 oraz wojewódzkiej nr 433 - konieczność podziału geodezyjnego
2/ Własność – prywatna
3/ Przeznaczenie terenu – działalność usługowo-rzemieślnicza
4/ Opis nieruchomości:
odległości - od drogi krajowej nr E-30 4 km
od wjazdu na autostradę na węźle Krzesiny 8km
od projektowanego węzła Kleszczewo 5km
od połączeń kolejowych 7 km
od lotniska 18 km
- infrastruktura – energia elektr. 15 KV – w odległości 400 m
gaz – odległość 500 m od gazociągu średniego ciśnienia
woda – wodociąg sieci gminnej w odległości 500 m
ścieki – podłączenie do oczyszczalni ścieków znajdującej się w odległości 300 m

Miejscowość Tulce
1/ Działka o pow. 19,13 ha
2/ Własność – Spółka Skarbu Państwa
3/ Przeznaczenie terenu – produkcja przemysłowa
4/ Opis nieruchomości:
- odległości - od drogi krajowej nr E-30 4 km
od drogi wojewódzkiej nr 433 1km
od drogi powiatowej nr 32238 500m
od wjazdu na autostradę na węźle Krzesiny 8 km
od projektowanego węzła Kleszczewo 5km
od połączeń kolejowych 7 km
od lotniska międzynarodowego 18 km
- infrastruktura – energia elektr. 15 KV – w odległości 400 m
gaz – odległość 500 m od gazociągu średniego ciśnienia
woda – wodociąg sieci gminnej w odległości 500 m
ścieki – podłączenie do oczyszczalni ścieków znajdującej się w odległości 300 m

Miejscowość Kleszczewo
1/ Teren o pow. 4,00 ha przylegający do drogi powiatowej nr 32241– konieczność podziału geodezyjnego
2/ Własność – Spółka Skarbu Państwa
3/ Przeznaczenie terenu – działalność usługowa
4/ Opis nieruchomości:
- odległości - od drogi krajowej nr E-30 12 km
od drogi wojewódzkiej nr 434 300m
od wjazdu na autostradę na węźle Krzesiny 14km
od projektowanego węzła Kleszczewo 4km
od połączeń kolejowych 9 km
od lotniska międzynarodowego 32 km
- infrastruktura – energia elektr. 15 KV
gaz – odległość 50 m od gazociągu średniego ciśnienia
woda – wodociąg sieci gminnej w odległości 50 m
ścieki – kanalizacja w odległości 50 m

Planowane tereny inwestycyjne w Gminie Kleszczewo wzdłuż autostrady A - 2

W uchwalonym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo oraz opracowywanym planie zagospodarowania przestrzennego gminy, pod inwestycje wzdłuż autostrady przewidywany jest obszar o powierzchni 648 ha w tym:
? obręb geodezyjny Tulce – 66 ha,
? obręb geodezyjny Komorniki – 110 ha,
? obręb geodezyjny Krzyżowniki – 306 ha,
? obręb geodezyjny Krerowo – 58 ha,
? obręb geodezyjny Śródka – 68 ha,
? obręb geodezyjny Markowice – 40 ha
* Projektowany termin uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kleszczewo to I kwartał roku 2004.

Infrastruktura podziemna

Jednym z podstawowych warunków rozwoju gminy jest istnienie sieci uzbrojenia technicznego. Stąd też, pierwsze inicjatywy Samorządu związane były z planami budowy, rozbudowy, bądź modernizacji instalacji telefonicznych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych (w tym oświetlenia ulicznego). Zgodnie z przyjętą od samego początku funkcjonowania Samorządu zasadą wyrównywania szans, wszelkie przedsięwzięcia w zakresie uzbrojenia terenu planowano i realizowano kompleksowo, obejmując inwestycjami, praktycznie wszystkie miejscowości gminy, a przeważnie również posesje odległe od skupisk zabudowy. Na pierwszy front poszły gaz i telefon.

Zaprezentowany na początku pierwszej kadencji Samorządu program gazyfikacji gminy, ze względu na swój zakres i gigantyczny koszt, wydawał się nierealny do wykonania. Przykład dały Tulce, za nimi Szewce, Gowarzewo, nieomal równolegle ruszała reszta gminy. Ciekawostką jest niewątpliwie 500m odcinek gazociągu w Ziminie, wykonany w eksperymentalnej w polskich warunkach technologii rur nylonowych, popularnych zwłaszcza w Australii. Całość prac zakończono w 2000 roku. Dzisiaj dostęp do sieci gazowej ma ponad 99% mieszkańców gminy.

W 1990 roku w gminie działało 46 aparatów telefonicznych. Dzięki przeprowadzonej wówczas wymianie centrali telefonicznej, ilość dostępnych numerów została pomnożopna. Diametralna zmiana sytuacji nastąpiła jednak dopiero po podjęciu działalności przez Samorząd. Zawiązano społeczne komitety, jeszcze w II poł. 990 roku podjęto działania zmierzające do zwiększenia ilości dostępnych numerów telefonicznych. Pierwsze dodatkowe numery uzyskano z centrali w Poznaniu-Szczpankowie, potem nastąpiły kolejne rozbudowy centrali w Kleszczewie. Tam gdzie, ze względu na odległości nie było możliwe budowanie linii telefonicznej, zainstalowano telefony bezprzewodowe. Kompleksowy program telefonizacji gminy został zakończony bardzo szybko, bo już w 1994 roku. Należy jednak zaznaczyć, że rozwój sieci następuje praktycznie nieprzerwanie.

Pomimo, iż zasadniczo problem zaopatrzenia mieszkańców wodę został załatwiony przed 1990 rokiem, nie zabrakło zadań dla Samorządu. W celu doprowadzenia wody do pojedynczych posesji, lub w celu zapewnienia alternatywnego źródła zasilania niektórych miejscowości wybudowano kilkanaście km sieci wodociągowej. Aby obniżyć koszt wody Samorząd przejął administrowanie wodociągami gminnymi. Pod opieką gminy znajdują się obecnie stacje wodociągowe w Krerowie, Kleszczewie, Gowarzewie, Nagradowicach i Tulcach (w remoncie).

Wraz z rozwojem sieci wodociągowej narasta problem odprowadzania ścieków. Urząd Gminy opracował koncepcję odprowadzenia ścieków z wszystkich posesji na terenie gminy. Pierwsze działania miały miejsce w Tulcach, gdzie w 1994 roku dokończono budowę przepompowni ścieków, kanalizacji ciśnieniowej i grawitacyjnej oraz podłączono istniejącą na osiedlu mieszkaniowym sieć kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków. Kolejny zabieg to przejęcie w 1999 roku z zasobu Skarbu Państwa oczyszczalni ścieków w Nagradowicach. Modernizacja i rozbudowa obiektu dobiegła już końca. Obecnie stopniowo budowana jest sieć kanalizacyjna w Kleszczewie, Poklatkach oraz kolejnych miejscowościach gminy.

Przydatne adresy i telefony

Gminny Ośrodek Kultury I Sportu
ul. Poznańska 6
63-005 Kleszczewo
tel: (061) 8176 020, 8176 451 (hala sportowa)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Poznańska 5
63-005 Kleszczewo
tel.: (061) 8176 130

Zakład Komunalny
ul. Sportowa 3
63-005 Kleszczewo
tel.: (061) 8176 062

Przedszkola:
Kleszczewo ul. Poznańska 2
63- 005 Kleszczewo
tel.: (061) 8176 372

Tulce ul. Poznańska 1
63-004 Tulce
tel.: (061) 8127 301

Zimin Zimin 3
63-006 Krerowo
tel.: (061) 8176 055

Zespół Szkół w Kleszczewie
ul. Poznańska 2
63-005 Kleszczewo
tel.: (061) 8176 011
mail to: zskleszczewo@poczta.pl

Zespół Szkół w Tulcach
ul. Poznańska 1
63-004 Tulce
(061) 8176 321

Szkoła Podstawowa w Ziminie
Zimin 3
63-006 Krerowo
(061) 8176 055

Prawa do tekstu i zdjęć należą do Urzędu Gminy Kleszczewo lub wskazanych w tekście osób. Przedruki po uzyskaniu zgody Urzędu Gminy Kleszczewo.

Niezbędnik dnia
20 Października 2019
Niedziela
Imieniny obchodzą:
Budzisława, Irena,
Jan Kanty,
Kleopatra, Wendelin,
Witalis
Do końca roku zostało 73 dni.
Polecamy

Zamek w Niedzicy

Agroturystyka Niedzica

Zamek w Malborku

Agroturystyka Malbork

Ruiny Zamku Smoleń

Agroturystyka Smoleń

Ruiny Zamku Ogrodzieniec

Agroturystyka Ogrodzieniec

Ruiny Zamku Rabsztyn

Agroturystyka Rabsztyn

Zalew w Wolbromiu

Agroturystyka Wolbrom

Agroturystyka w Wolbromiu

Agroturystyka Wolbrom

Ruiny zamku w Pilicy

Agroturystyka Pilica

Ruiny zamku Ojców

Agroturystyka Ojcow

Morskie Oko

Agroturystyka Zakopane

Morskie Oko w Maju

Agroturystyka Zakopane

 
Agroturystyka Agroturystyka